Vacatures

28 januari 2018

Vacature: Eerste penningmeester

Ars Musica bestaat uit drie divisies: de opleidingen, de amateurtak en de professionele tak. Onder opleidingen valt de koorschool en het meisjeskoor. De amateurtak bestaat uit het Jong Mannenkoor en Jong Vrouwenkoor, die ook wel samen optreden als Jong concertkoor. Het concertkoor is het hoogste niveau van de amateurensembles. De professionele tak omvat het kamerkoor en het orkest.

Door de toename van de activiteiten zijn we op zoek naar een eerste penningmeester. De penningmeester maakt deel uit van het bestuur. De belangrijkste taken zijn het formuleren van beleid voor de gedegen financiële basis van de stichting en het bewaken van de uitvoering van het beleid. Concreet gaat het om de volgende taken:
• Opstellen van de begroting
• Bewaken van de acties om begroting te realiseren.
• Vertalen van de artistieke planning naar de financiële planning, waaronder het verzorgen van subsidieaanvragen.
• Financiële monitoring en interne informatieverstrekking aan medebestuursleden en de Raad van toezicht.
• Overleg met de zakelijk leider over de door haar opgestelde projectbegrotingen ten behoeve van subsidieaanvragen.
• Het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag
• Adviseur van het bestuur en het ondernemersnetwerk over vergoedingen, fiscale vragen etc.
• Beheer van de verzekeringen en contracten
• Contact met de Raad van Toezicht
Als penningmeester houd je de vinger aan de pols en ben je het financiële geweten van de stichting. Vind je het leuk om te zorgen dat onze organisatie ‘in control’ blijft? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met huidige penningmeester, Albert-Jan van Ginkel, via info@stichtingarsmusica.nl.