Stichting Ars Musica steunt “Kinderen in de Knel”

Stichting Ars Musica steunt "Kinderen in de Knel"

In 2017 ondersteunt Stichting Ars Musica actief het project “Kinderen in de Knel” van Kerk in Actie. Rondom de concerten van Ars Musica zal aandacht gevraagd worden voor kinderen die slachtoffer zijn van kinderarbeid en uitbuiting.

Stichting Ars Musica geeft in Nederland getalenteerde musici een podium en beseft dat dit voor veel kinderen wereldwijd onmogelijk zal zijn om hun talenten te ontplooien. Helaas worden kinderen maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten en krijgen zij niet de kans om zich volledig te ontplooien.

Gelukkig is het vaak wel mogelijk verandering in de situatie van die kinderen te brengen.
Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn.

Stichting Ars Musica wil graag via muziek haar steentje bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.