Persbericht

27 november 2019

Persbericht | Aanstelling zakelijk leider

PERSBERICHT

Dordrecht, november 2019

Léontine van Duin nieuwe zakelijk leider Ars Musica

Het bestuur van Stichting Ars Musica heeft onlangs een nieuwe zakelijk leider benoemd. Léontine van Duin, voormalig zakelijk leider bij Muziektheater Hollands Diep, houdt zich bezig met concertprogrammering, fondsenwerving en het bereiken van een breed publiek.

Léontine is parttime bureaumedewerker bij BALK, de bond voor amateurmuziektheater en lichte koormuziek. De afgelopen 15 jaar was zij verbonden aan het professionele muziektheatergezelschap Hollands Diep in Dordrecht. Dit gezelschap brengt jaarlijks een nieuwe hedendaagse muziektheaterproductie op de planken met professionele zangers en orkest, op verrassende locaties, vaak met medewerking van een (project)koor.

Léontine: “Ik kijk er naar uit om samen met het bestuur en artistiek leider Patrick van der Linden bestaande wegen te verbreden en nieuwe wegen in te slaan. Daarbij denk ik aan het aangaan van nieuwe samenwerkingen voor het realiseren van uitvoeringen, het werven van additionele middelen voor het mogelijk maken van deze uitvoeringen, het bereiken van een meer divers en mogelijk groter publiek en nieuwe initiatieven in programmering.”

Ars Musica is bijzonder verheugd met de benoeming en ziet uit naar een vruchtbare samenwerking.

Léontine van Duin
+31 6 43411657

Leontine@arsmusica.nl