Organisatie

Ars Musica is een centrum voor klassieke muziek en beoogt een podium te bieden aan getalenteerde musici. Een van de hoofddoelen is het aanbieden van muzikale schatten uit de klassieke (kerk)muziek.
Onder de vlag van Ars Musica vallen diverse ensembles die onder leiding staan van Marjon van der Linden, Arjen Uitbeijerse en artistiek leider Patrick van der Linden.
Ars Musica maakt programma’s die verbindingen maken tussen oude genieën als Bach en Beethoven en nieuwe tijdperken. Deze samenhang kenmerkt de programmering die Ars Musica voorstaat.
Een tweede belangrijk speerpunt op artistiek vlak is educatie aan kinderen en volwassenen. Er zijn dan ook voorstellingen geschreven ten behoeve van muziekonderwijs aan basisscholen en middelbare scholen.