Blog

21 januari 2015

Laudate Dominum

Nieuwjaarsconcert

Laudate Dominum. Looft de HEERE. In theologisch opzicht een zeer rijke gedachte, om het nieuwe jaar te starten met moment van bezinning, contemplatie, dankzegging en aanbidding. Op zaterdagavond bleek het niet alleen in theologisch opzicht een rijke gedachte, ook muzikaal was er genoeg te beleven. Na afloop, nog onder de indruk van het opgeluisterde, doet zich aan de koffietafel onvermijdelijk de vraag voor naar het hoogtepunt van het concert. Dat bleek niet eenvoudig. Was het de koorimprovisatie? Op Russisch-orthodoxe wijze ingeleid door declamatie van de tekst, wisselden koor, orgel en hoornsolo zich af. Een indrukwekkend begin. Of was het hoogtepunt wellicht de spectaculair uitgevoerde delen uit sinfona 6 van Johann Christian Bach? Of de immer fris klinkende muziek Telemann? Uit de 4000 werken stond ‘Laudate Jehovam’ op het programma, een prachtig barokwerk met meeslepende instrumentale begeleiding en lange vocale lijnen, schitterend ineenvloeiend met de instrumenten. Persoonlijk vond ik het a capella koorwerk van de jonge Amerikaanse componist Juneau een sensationele belevenis. Loepzuiver gezongen, met een spetterende climax, vol dynamiek. Als een lofprijzing oprijzend uit de diepten, opbloeiend in een extatische uitroep. Of was het hoogtepunt de prachtige 150e psalm van Albert de Klerk? Met de fijne orgelbegeleiding in laat-romantisch idioom? Het kwam prachtig uit de verf op het Maarschalkerweerdorgel onder de vakkundige begeleiding van Gerben Budding. Misschien was het hoogtepunt toch wel het vierde deel uit het Weihnachtsoratorium. De ingetogen aanbidding, de piëtistische vroomheid die eruit spreekt, de contemplatieve beschouwing over de naam Jezus, de ontroerend mooie tenoraria ‘Ich will nur Dir zu Ehren leben”. Ja, misschien was dat wel het hoogtepunt van het concert. Of wellicht de basis. De bedding waaruit het thema van de avond opbloeide. Bachs muziek als inspiratie voor de latere generaties componisten. Mozart, Mendelssohn, Parry, allen grepen zij terug op de muziek van Bach. Of was dat het hoogtepunt, het thema Laudate Dominum? Bach ondertekende zijn composities niet voor niets met Soli Deo Gloria. Het thema als hoogtepunt? Wellicht, maar dan als vertrekpunt, als verwachting voor het nieuwe jaar, dat zaterdagavond op een waardige wijze is bezongen.

Marco van Wetten
januari 2015 –

10917384_488950761243437_881047152971638729_n