Jong Mannenkoor

Ars Musica Jong Mannenkoor is een ambitieus projectkoor voor jonge mannen in de leeftijd van 16 tot 30 jaar. De vaste kern van het bestaat uit ca. 16 zangers. Het koor heeft als doel om jonge zangers vertrouwd te maken met werken die specifiek voor mannenkoor zijn geschreven. Daarnaast beoogt het minimaal drie keer per jaar een concert te geven. Dit kan zijn in samenwerking met een ander koor, maar ook tijdens eigen, zelfstandige concerten. Sinds het ontstaan van het koor zijn vele werken uit diverse stijlperioden uitgevoerd.

Het koor verleent vaste medewerking aan het jaarlijkse Adventsconcert van de Stichting Ars Musica, dat de afgelopen jaren rondom wisselende thema’s een geheel eigen traditie heeft gevestigd. Ook werkt het Jong Mannenkoor regelmatig samen met het Jong Vrouwenkoor onder de naam Jong Concertkoor. In die samenstelling werd o.a. de Messiah van Handel uitgevoerd.

Van de zangers wordt verwacht dat ze in staat zijn om zelfstandig partijen in te studeren, zodat tijdens de repetitie de nadruk kan liggen op de muzikale afwerking. Aanwezigheid tijdens alle repetities is dan ook verplicht. Om te zingen in het Jong Mannenkoor is een stemtest verplicht. Tijdens dit voorzingen wordt gelet op aspecten als klank(kleur), stemomvang en vaardigheden als koorzanger.

Het koor repeteert (op maandagavond) op projectbasis in de Johannes Calvijnschool in Gouda. Tijdens de repetities wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke stemvorming en een goede koorklank, die in potentie aanwezig is op het Jong Mannenkoor. Het koor maakt tijdens de repetities regelmatig gebruik van zangpedagogen. De zangers worden zowel individueel als in groepsverband gecoacht. Tijdens de repetities heerst een prettige, goede en productieve sfeer. Zowel koor als dirigent heeft het leveren van kwaliteit hoog in het vaandel.

Het koor staat tijdens repetities en concerten onder leiding van dirigent Arjen J.A. Uitbeijerse.