Blog Post

News from us
10 juli 2014

Familiedag Ars Musica

Het is een familiedag in meer dan een zin van het woord, zaterdag 5 juli 2014 in en om de monumentale Sint Jan in Gouda. Het is een dag voor het hele gezin omdat er voor jong en oud iets te doen is, iets te horen, iets te zien, iets te leren. De allerkleinsten kunnen knutselen met muziek: een ritmebus versieren, (zo hard mogelijk) trommelen, muziek maken uit plastic; er zijn workshops voor de volwassenen zoals drama , intonatie, schilderen, een Schubertliedklas om er een paar te noemen. Details van de prachtige locatie IMG_8220kwamen ook aan bod. De koster van de Sint Jan wist veel interessants over ‘zijn’ ramen te melden. Lydia Zwart, de
jongste beiaardier van Nederland liet de beiaard van de St. Jan zien (en horen!) – een demonstratie op hoog niveau!

Maar ook in een ander op zicht is het een treffen van de Ars Musica-familie. Dat was best een ambitieus doel, om de dag ook zo te noemen: “De familie Ars Musica”. Maar ik geloof dat die opzet niet te hoog gegrepen was. De ontmoetingen, en met name misschien wel het samen leren, zijn daarvan de uitingen geweest.

Wat in die zin enorm opviel is de kracht van drama in het overbrengen van “stof”. Je kunt een lezing houden over Vivaldi, je kunt het opleuken met een boeiende Powerpoint, je kunt fragmenten van zijn werk laten horen, je kunt zelfs personen uit die tijd citeren of sprekend in voeren, maar wat een kracht zit er in een uitbeelding waarin al die zaken levend worden voorgesteld, inclusief orkest en solisten. Wat een acteertalent was er verborgen in Margreet en Marjon en wat een dramaturgische verrassing is een Arjen Uitbeijerse..

En steeds weer de boventoon voert, wat mij betreft, de kwaliteit als uitgangspunt. Vandaar ook het educatieve karakter (van de stichting en) van de familiedag. Het mag gewoon goed zijn. Als je talenten hebt, verdubbel ze dan. Of zoals verwoord in de visie van de stichting“… we richten ons op het leveren van absolute kwaliteit, als onze plicht naar God, muziek en maatschappij”.

Dat is een opmerkelijke trits, maar we staan op stevige grond, ook vanuit een reformatorische traditie. Calvijn was maar wàt in zijn nopjes toen Clément Marot, als topdichter van het Franse hof uitweek naar Genève en verder werkte aan zijn Franse psalmberijming. In Exodus 31 lezen we hoe Bezaleël vervuld wordt “met de Geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap, om ontwerpen te bedenken en uit te voeren in goud, zilver en koper.” En ook Aholiab wordt geroepen tot dat werk. Maar daarenboven: “En in het hart van ieder die vakkundig is, heb Ik wijsheid gegeven zodat zij alles kunnen maken wat Ik u geboden heb”. Kunstenaars op hun gebied worden ingezet om de tabernakel te bouwen, niet alleen naar het voorschrift van Mozes, zoals hij het te horen (en te zien) heeft gekregen, maar ook moeten zij ‘ontwerpen bedenken en uitvoeren’. ‘Vernuftige werken’ te bedenken, vertaalt de SV in vers 4, maar er staat echt het woord “machasjaba”: ‘idee, bedoeling, ontwerp’. Dat is opmerkelijk. Ook opmerkelijk is dat niet alleen die twee met name genoemden geroepen zijn, maar dat in het hart van ieder die vakkundig is, de Heere wijsheid geeft om dat alles ook te kunnen doen.

 

Dat is een prachtige Bijbelse onderbouwing van het doel van Ars Musica èn van de familiedag. Die vakkundigheid, die kwaliteit mag ontwikkeld worden. Moèt ontwikkeld worden, zodat die ook mag leiden tot het opbouwen van de Nieuwtestamentische tabernakel. En zo ook tot nut van de maatschappij.

Jan Peter van der Velden
– Juli 2014 –