Even voorstellen

27 november 2019

Even voorstellen: Léontine van Duin

Even voorstellen…

Mijn naam is Léontine van Duin en per 1 november ben ik aangesteld als de nieuwe zakelijk leider van Ars Musica. Na mijn sollicitatiegesprek in oktober jl. met het bestuur en artistiek leider, Patrick van der Linden, ging ik heel opgetogen naar huis. Ik voelde dat we dezelfde taal spraken. Dat gevoel bleek te kloppen, want de dag daarna belde de voorzitter mij met het verheugende nieuws dat ik mocht beginnen!

De afgelopen 15 jaar heb ik met héél veel plezier part time gewerkt bij Muziektheater Hollands Diep in Dordrecht, waarvan de laatste 6 jaar als zakelijk leider. Hollands diep is een professioneel muziektheatergezelschap dat jaarlijks een nieuwe hedendaagse muziektheaterproductie op de planken brengt met professionele zangers en orkest, op verrassende locaties, vaak met medewerking van een (project)koor.

Bij Ars Musica komen voor mij meerdere werelden bij elkaar: allereerst mijn ervaring als zakelijk leider bij grote producties. Daarnaast ook mijn affiniteit met koren – ik werk namelijk ook parttime als bureaumedewerker bij BALK, de bond voor amateurmuziektheater en lichte koormuziek, waarbij ruim 600 koren zijn aangesloten. Tenslotte: door mijn protestantse opvoeding ben ik al vroeg in aanraking gekomen met kerken en kerkmuziek. In mijn jonge jaren kon ik mij daartegen nog wel eens verzetten, echter ik ben het opnieuw gaan waarderen. Onlangs leidde dat tot het volgen van een cursus Muziekgeschiedenis.

Ik kijk er naar uit om samen met het bestuur en Patrick bestaande wegen te verbreden en nieuwe wegen in te slaan. Daarbij denk ik aan het aangaan van nieuwe samenwerkingen voor het realiseren van uitvoeringen, het werven van additionele middelen voor het mogelijk maken van deze uitvoeringen, het bereiken van een meer divers en mogelijk groter publiek en nieuwe initiatieven in programmering.

En last but not least: ik ben moeder van twee dochters, een van 12 jaar oud en een van 17 jaar oud, en ik woon in Dordrecht.

Ik zie er naar uit om alle musici en de achterban van Ars Musica de komende maanden te gaan ontmoeten!