Educatie

Ars Musica ziet het als een wezenlijke taak mensen te bereiken die niet eerder in aanraking kwamen met klassieke muziek. Educatie is daarom één van de hoofddoelen van de stichting. Voor alle leeftijdsgroepen worden speciale projecten georganiseerd.

Ars Musica probeert de muziek en de mensen achter die muziek hierdoor zo dicht mogelijk bij de toehoorder te brengen. Hoe eerder mensen de kracht van muziek ervaren, hoe meer zij daar op de langere termijn van zullen profiteren.
Daarom wordt er volop geïnvesteerd in educatieve activiteiten. Leden van het kamerkoor of het orkest treden op in scholen en verzorgen daar interactieve lessen.

Een voorbeeld van deze projecten is de kindervoorstelling ‘Bachs Zilveren Bruiloft’, die door enkele leden van het kamerkoor opgevoerd werd.

Verder organiseert Ars Musica workshops en lezingen voor aanvang van de concerten en speciale concerten voor basisschoolleerlingen.