Educatie

Ars Musica ziet het als een wezenlijke taak mensen te bereiken die niet eerder in aanraking kwamen met klassieke muziek. Educatie is daarom één van de hoofddoelen van de stichting. Voor alle leeftijdsgroepen worden daarom speciale projecten georganiseerd.

Ars Musica brengt de muziek en de mensen achter die muziek hierdoor zo dicht mogelijk bij de toehoorder. Hoe eerder mensen de kracht van muziek ervaren, hoe meer zij daar op de langere termijn van zullen profiteren.

Daarom wordt er volop geïnvesteerd in educatieve activiteiten. Leden van verschillende koren of het orkest treden op voor scholen en verzorgen interactieve lessen. Ook educatieve voorstellingen behoren tot deze activiteiten.

Verder organiseert Ars Musica workshops en lezingen voor aanvang van de concerten en speciale concerten voor basisschoolleerlingen. In de programmaboekjes van ieder concert krijgt de toehoorder uitgebreide achtergrondinformatie bij de uit te voeren werken. Uiteindelijk dient dit alles één doel: het overdragen van (kerk)muzikale schatten van generatie op generatie.