Concerten

Date : 19 / okt / 2019
Time : 19.30 uur
Address : Achter de Kerk 2, Gouda

Jubileumconcert Patrick van der Linden ~ 25 jaar dirigent

St. Jan, Gouda

Het programma voor dit concert bevat een selectie van klassieke koor- en orkestmuziek die voor Patrick van der Linden, oprichter en artistiek leider van Ars Musica, een bijzondere betekenis heeft en hem na aan het hart ligt. Het jubileumconcert heeft een intiem karakter en biedt veel ruimte om Van der Linden, boegbeeld van Ars Musica, beter te leren kennen. Van der Linden wil u als luisteraar laten ervaren waarom deze muziek hem zo raakt.

Goede doelen
Met dit concert hoopt Van der Linden vooral de aandacht te vestigen op twee goede doelen. Van der Linden: “Zo’n jubileumconcert puur voor mezelf, daar ben ik niet zo dol op. Maar ik grijp wel graag het moment aan om twee nieuwe fondsen te presenteren. Ik zoek al een tijd naar een mogelijkheid als musicus gericht iets te kunnen betekenen voor de allerarmsten enerzijds, en voor cultuur anderzijds. Mijn jubileumconcert vormt het startpunt voor twee prachtige fondsen waaraan ik me als musicus van harte wil verbinden.”

  1. MusiCares. De komende jaren verbindt het fonds zich aan een kleinschalig project in Ethiopië dat via een vakschool scholing en werkervaring biedt aan de allerarmsten. Deze vakschool biedt mensen een opleiding, en daarmee de mogelijkheid zich te ontworstelen aan hun erbarmelijke leefomstandigheden. Het geeft hun iets unieks: een toekomstperspectief.
  2. Euterpefonds. Na de culturele bezuinigingen van enkele jaren geleden is er in Nederland binnen de culturele sector sprake van veel verborgen werkloosheid; de situatie is schrijnend en velen weten hier niet van. Het Euterpefonds ondersteunt koren die klassieke werken op hoog niveau willen uitvoeren en daarom samenwerken met professionele orkesten en solisten. De orkesten die zich aan het fonds verbinden, verplichten zich daarmee tot het bieden van een fatsoenlijk honorarium aan hun leden. Tegelijk wordt het zo voor de koren mogelijk een dergelijk orkest in te zetten.

Ars Musica nodigt u van harte uit dit bijzondere en persoonlijk ingekleurde concert mee te maken. En feliciteert haar dirigent van harte met dit mooie jubileum!

 

Ars Musica Concertkoor
Canticum Amicorum
Haags Toonkunstkoor
Merwe’s Oratoriumvereniging
Zeeuws Vocaal Ensemble

Ars Musica Orkest
Gerben Budding Orgel

Patrick van der Linden, dirigent

Kaartprijzen:

Rang 1 25€
Rang 2 18€