Kamerkoor

Concerten kamerkoor

Het koor

/
Kamerkoor Ars Musica

Het kamerkoor van Stichting Ars Musica is een professioneel ensemble, dat sinds de oprichting in 2010 onder leiding staat van dirigent Patrick van der Linden.

Het ensemble kent een flexibele bezetting, die het mogelijk maakt muziek uit verschillende stijlperioden te presenteren. In 2014 hebben de dames van het kamerkoor een project voor vrouwenkoor succesvol uitgevoerd.

Passie voor muziek vormt het uitgangspunt voor de leden van Kamerkoor Ars Musica. Het ensemble streeft naar een zo hoog mogelijk uitvoeringsniveau.

Nadruk ligt bij de muzikale rijkdom van Johann Sebastian Bach en het klankkleurenpalet van de 19e en 20e eeuw. Deze combinatie maakt door de kleurenrijkdom en veelzijdigheid bijzondere luisterervaringen mogelijk. Speciale aandacht heeft het ensemble voor hedendaagse componisten. Jaarlijks wordt een speciaal voor Kamerkoor Ars Musica geschreven compositie uitgevoerd.

Dit alles komt tot uiting in het nieuwe meerjarenproject BACH AAN HET WOORD, dat de kerkmuziek van Bach verbindt met composities uit andere tijden en waarin een hedendaagse componist een compositie-opdracht krijgt.

Het verzorgen van lespakketten op middelbare scholen neemt een aparte plaats in bij het ensemble. Door de inzet van professionele zangers rondom thema’s als ‘Romantiek’, ‘Calvijn en de psalmen’ of ‘Bach mobiel’ komt bijzondere koormuziek dichter bij de persoonlijke belevingswereld van jongeren.

Dirigent

/
Patrick van der Linden

Patrick van der Linden studeerde de hoofdvakken koordirectie en theorie der muziek aan het Rotterdams conservatorium en de Hogeschool IDE en behaalde zijn diploma’s met onderscheiding. Verder studeerde hij orkestdirectie bij Jan Stulen en Jurjen Hempel en volgde zomercursussen en masterclasses bij vooraanstaande koordirigenten als Marcus Creed en Daniel Reuss.

Van der Linden is artistiek leider van stichting Ars Musica. In die hoedanigheid dirigeert hij het concertkoor, het begeleidingsorkest en het kamerkoor. Kamerkoor Ars Musica maakte als professioneel ensemble onder zijn leiding naam met spannende programmeringen en het samenwerkingsconcept Master en Pupil, waarin talentvolle amateurzangers gecoacht worden door professionals. In november 2013 presenteerde het kamerkoor onder leiding van Van der Linden een nieuw artistiek meerjarentraject onder de naam BACH AAN HET WOORD.
Vanaf 2000 is Van der Linden dirigent van het door hem opgerichte vocaal ensemble Canticum Amicorum, waarmee op hoog niveau klassieke koormuziek vanaf 1600 wordt uitgevoerd. Hoogwaardige uitvoeringen van onder andere Bach’s Hohe Messe en Le Roi David van Arthur Honegger werden unaniem geprezen bij pers en publiek.

De concertprogramma’s van Van der Linden kenmerken zich door een grote samenhang, verrassende verbanden en een breed spectrum aan muziekstijlen. Naast zijn voorliefde voor Bach, Beethoven en Brahms heeft hij veel aandacht voor muziek uit de 20e en 21e eeuw.

Als dirigent is hij verder werkzaam bij het Zeeuws Vocaal Ensemble, Merwes’ Oratoriumvereniging te Dordrecht, Toonkunst Wageningen en Symfonieorkest Sjosjanim. Onder zijn leiding hebben deze ensembles een enorme groei doorgemaakt, waardoor op hoog niveau grote klassieke werken als Bach’s Passionen, de Eroica van Beethoven, maar ook veeleisend hedendaags repertoire is uitgevoerd.

Patrick van der Linden is gastdocent op het Rotterdams Conservatorium, een graag geziene coach bij directiecursussen en verzorgt regelmatig concertinleidingen.

 

Educatie

/
lespakket

Voor de bovenbouw van basisscholen heeft Ars Musica de voorstelling ‘De zilveren Bruiloft van Bach’ ontwikkeld. Een impressie van deze voorstelling kunt u in het filmpje onder aan deze pagina zien.

Voor de bovenbouw van middelbare scholen is een drietal lessen geschreven.

Calvijn en de Psalmen
Drie monniken komen zingend binnen. Ze stellen zich voor en vertellen wat over hun muzikale leefwereld. Woest stormt Luther binnen, de monnikenzang onderbrekend. Hij stelt iets totaal anders voor: we moeten kunnen meezingen. Gebruik eenvoudige liedjes! Ordelijk en bedaard is het Calvijn die de ruimte betreedt en uit de doeken doet wat zijn idee is: laten we psalmen zingen.

De volgende vragen kunnen aan de orde komen: wat hebben de psalmen met ons als Nederlanders te maken? Welke invloed had Calvijn op de ontwikkeling van de liturgische psalmen? Waarom worden er nog steeds psalmen gezongen in de kerken? Het eerste deel van de les is een muzikale voorstelling. Hierna studeren de zangers met de klas een vierstemmige psalm uit de 16e eeuw in. Verschillende zangtechnieken komen hierbij aan bod.

Dit lespakket geldt voor scholen als CKV-activiteit, maar het kan ook een onderdeel worden van een groter project. Bijvoorbeeld als bij de lessen godsdienst en/of maatschappijleer Calvijn aan de orde komt. Of als er aandacht wordt gegeven aan de Geneefse psalmen bij de lessen Frans. Zo wordt het een project dat vakoverstijgend werkt en waar men veel kanten mee op kan.

Romantiek
Terwijl het ensemble een lied van Schubert zingt, begint kunstschilder José Loeve met haar penseel te improviseren op het doek. Het ensemble zingt, draagt gedichten voor; José schildert, vraagt leerlingen naar hun indrukken en met elkaar bepalen we wat Romantiek nu eigenlijk is. De groep splitst zich daarna voor een workshop schilderen en een workshop zang.

Dit lespakket geldt voor scholen als CKV-activiteit, maar het kan ook een onderdeel worden van een groter project. Diverse keren is de les onderdeel geweest van een culturele projectweek.

Bach mobiel
Dit project is op dit moment in ontwikkeling en zal in première gaan in het seizoen 2014/2015
Bach en zijn ringtones: een boeiende combinatie. Had hij ooit kunnen bedenken dat 300 jaar later zijn muziek in klassen zou klinken?

Uitgebrachte CD's

Meer weten over, of samenwerken met het Ars Musica Kamerkoor?

Wij staan altijd open voor mooie samenwerkingen.