Blog

12 september 2017

10 jaar Ars Musica ~Mijn onvergetelijke Ars Musica moment ~ Lucia van Bochove

Stilte
Als ik een moment moet kiezen wat voor mij heel bijzonder was, dan is het de stilte na de Matthäus Passion. Nadat de (echt) laatste ‘Sanfte ruh…’ in de akoestiek van de Oude Kerk in Zwijndrecht klinkt, wordt het stil. Echt een voelbare stilte, de diepe inhoud van de Matthäus Passion is duidelijk bij ons als zangers, maar ook bij onze luisteraars binnengekomen.

Emotie
Nadat Patrick zijn handen heel voorzichtig en zachtjes laat zakken, blijft het stil en lopen wij als koor in die stilte de kerk uit. Waar je als zanger met muziek en tekst bezig bent, erin probeert te kruipen, blijft het toch op sommige momenten moeilijk om de tekst niet ál te veel binnen te laten komen. Muziek is emotie, maar zingen terwijl je geëmotioneerd bent, is (in ieder geval voor mij) niet altijd makkelijk.

Gave
Daar, in die hoorbare en voelbare stilte, komt de emotie met kracht naar boven onder het weglopen. Wát een prachtige muziek en wat een prachtige teksten had deze avond weer in zich! Wat een gave had Johann Sebastiaan Bach om het lijden en sterven van de Heere Jezus zó uit te kunnen beelden, om stil van te worden! Waar bij sommige concerten het applaus na afloop de spanning doorbreekt en de luisteraars hun waardering kunnen laten blijken, was na deze Passion juist de stilte een heel teer moment van verwerking.

De begintijd van Ars Musica
Het koor Sine Nomine (‘zonder naam’) werd in 2003 samengesteld door Patrick en vanaf het begin heb ik mee mogen zingen in dit geweldige koor. De oprichting van Ars Musica en daarmee ook van het Concertkoor heb ik dus ook van dichtbij meegemaakt. Na heel veel jaren met geweldige repetities en geweldige concerten is het moeilijk om aan te geven wat voor mij het meest bijzondere concert is geweest. Eigenlijk heb ik van alles genoten in al die jaren.

Toch blijft het zingen van de Matthäus Passion iets heel bijzonders, ondanks het feit dat ik nu meerdere keren heb mogen meezingen. Ook elke Matthäus is weer op zichzelf staand, elke keer weer heel intens qua inhoud, elke keer weer heel verschillend in ‘kwaliteit’ en muzikaliteit. De opname in 2016 voor de Evangelische Omroep was ook erg bijzonder en leuk om mee te maken. Dit gaf weer een totaal andere beleving dan bij een ‘gewoon’ concert.

Met al het genieten in de afgelopen jaren, is kiezen dus lastig… Maar door dit moment van stilte blijft deze uitvoering zeker in mijn geheugen gegrift.

Lucia van Bochove