Blog

18 september 2017

10 jaar Ars Musica ~Mijn onvergetelijke Ars Musica moment ~Hannie Huls

Te veel om op te noemen
10 jaar Ars Musica, waarvan ik inmiddels al zo’n 6 jaar bij de ‘club’ mag horen. Geloof me, dan is het moeilijk om een enkel onvergetelijk moment te beschrijven. Bij de kerstconcerten zou ik dan al blijven steken. Denk alleen al aan die geweldige kinderstemmen van de koorschool, kippenvelmomentjes! Daarom niet één, maar twee voor mij onvergetelijke momenten.

Matthäus
Mijn allereerst ‘Matthäus’ komt al snel in me op. In de stilte na het deel waarin het overlijden van de Heere Jezus werd bezongen, begonnen precies de klokken te luiden. Dat raakt je tot in het diepst van je ziel. En elk jaar weer wordt dit oratorium mooier en intenser. Ik raak er niet op ‘uitgeluisterd en -gezongen’. Het bepaalt me bij ons doel op aarde. En dat vind ik het mooie aan Ars Musica. Ik heb de afgelopen jaren ervaren dat het niet gaat om enkel de mooie muziek, maar ook om een rijke inhoud. Dat geeft diepgang en beleving.

Nederland Zingt
Met het Jong Vrouwenkoor hebben we ook twee keer meegewerkt aan een Nederland Zingt-opname. De laatste vond plaats tijdens een moeilijke periode in mijn leven. Maar wat is het dan troostvol om, ondanks alles, boven de muziek uit te stijgen. Dan spreken prachtige teksten als deze voor zich…
De dag, vanuit Uw hand ontvangen,
wordt door de nacht nu aangeraakt.
Wij danken U met onze zangen,
die over licht en donker waakt.

Het zonlicht heeft ons wel verlaten,
maar als ik straks mijn ogen sluit,
dan blijft Gij door de nacht heen waken,
tot weer de dag wordt ingeluid.

Op aarde blijft de lofzang klinken,
nooit zal zij onderbroken zijn,
zoals wie nu Uw troon omringen,
zich laven aan Uw zonneschijn.

Hannie Huls